joehill.se

Biografi

Joe Hill föddes i Gävle 1879. Han var tredje barnet i en skara av nio, varav sex nådde vuxen ålder. Fadern Olof arbetade vid Gefle Dala Järnväg som konduktör. Han avled vid 41 års ålder 1887 på sjukhuset efter en mindre operation. Faderns död var en ekonomisk katastrof för familjen, särskilt då familjen hade utökats med en dotter bara några månader före Olofs död. Modern, Margareta Catharina, född Wennman 1844, lyckades dock hålla ihop familjen fram till dess hon själv avled år 1902.

I början av oktober 1902, lite mer än ett halvår efter moderns död, emigrerade Joel och hans två år äldre bror Paul till USA, där han kom att göra en märklig insats som organisatör av arbetarmassorna, som diktare och sångare. Han anslöt sig till den syndikalistiska fackföreningsrörelsen och arbetarorganisationen IWW (Industrial Workers of the World; 'Världens industriarbetare').

Joe Hill avrättades den 19 november 1915, 36 år gammal, efter att på ytterst vaga grunder ha beskyllts för mord på en specerihandlare i Salt Lake City. Innan domen verkställdes förekom stora protester från arbetarklassen världen över. Domen ansågs vara ett regelrätt justitiemord avsedd att tysta Joe Hill, som var mycket populär bland USA:s kämpande arbetare. Hills sånger och uttalanden gick däremot inte att ta död på. "Don't mourn – organize" ('Sörj inte – organisera') är ett uttalande av Joe Hill som än idag används i arbetardemonstrationer. Kvällen innan avrättningen skrev Hill sin sista text, som inleds med raderna My Will is easy to decide for there is nothing to divide.[2]

Många biografier har skrivits om Joe Hills liv, trots att faktaunderlaget är tunt främst när det gäller hans år i USA fram till arresteringen i början av 1914. På svenska har bland andra Ture Nerman skrivit om Joe Hill, men hans biografi präglas av brist på fakta och ibland direkta fel. Mer vederhäftig är Ingvar Söderströms biografi som första gången kom ut 1970 som Joe Hill, diktare och agitator[3] och därefter återutgavs i en reviderad version år 2002 som En sång kan inte arkebuseras[4].

Joe Hills musik

Ture Nerman har även översatt många av Joe Hills sånger till svenska. Även dramatikern och skådespelaren Rune Lindström har översatt många Joe Hill-sånger. Emellertid var Joe Hills sånger sällan helt hans egna verk, utan i allmänhet istället förvanskningar eller parodier på redan kända melodier. Det finns bara fyra sånger som man med säkerhet vet att Hill både skrivit text och musik till. Mest känd av dem är Rebellflickan, som han tillägnade Elisabeth Gurley Flynn, en av de stora kvinnliga pionjärerna i den amerikanska arbetarrörelsen.
En av Joe Hills mest berömda sånger är The Preacher and the Slave, på svenska som Svarta präster, som bland annat innehåller det numera klassiska talesättet "You'll get pie in the sky when you die":

Korus:
"You will eat, bye and bye,
in that glorius land above the sky.
Work and pray, live on hay,
You´ll get pie in the sky when you die."
Svar:
"That´s a lie!"

Sången sjungs på melodin In the sweet by and by, på svenska Det är saligt på Jesus få tro. 1980 gav postverket i sin serie av Europa-frimärken ut ett märke till minne av Joe Hill. 1900-talets störste rockpoet, Bob Dylan, berättar i sina memoarer att det var i kontakt med Joe Hills musik som han själv började skriva låtar. Och han tillägger: "Joe hade ljuset i sina ögon".[5] Den 23 mars 2007 återfanns gamla texter och fotografier av Joe Hill i New York när de donerades från det amerikanska kommunistpartiet till New York University, däribland den sista texten Hill skrev innan han avrättades.

Finn Zetterholm och nässjöbaserade SSU Norrboda klubbgäng har gjort LP-skivor med svenska inspelningar av Joe Hills sånger, båda utgivna 1969. Enstaka sånger har spelats in av bland andra Fred Åkerström och Monica Nielsen och flera proggrupper. Med stöd av Joe Hill-gården gav gävlebandet Mora Träsk år 1978 ut en LP med Joe Hills sånger. 1999 gav trubadurerna Stefan Ström och Patrik Larsson ut CD-skivan Joe Hill, med 12 sånger. 2003 gav Gävlebon Christer Forsberg, ut Joe Hill, ett försök att modernisera Joe Hills tidslösa sångskatt.

Källor

1. (1999) i Jan Hansson: Millennium – årtusendets bok, reporter Gert Malmberg, Göteborg: Göteborgs-Posten, sid. 134. ISBN 91-973363-2-7.

2. Olle Eriksson (2007). Joe Hill-texter återfunna. Kulturföreningen Yelah. URL läst 2008-04-20.

3. Ingvar Söderström (1970). Joe Hill, diktare och agitator: en biografi. Stockholm: Prisma.

4. Ingvar Söderström (2002). En sång kan inte arkebuseras: berättelsen om Joe Hill. Stockholm: Bäckströms förlag. ISBN 91-89394-10-0.

5. Bob Dylan (2004). Memoarer. Del 1, Gösta Gellerfelt (övers.). Stockholm: Prisma. ISBN 91-518-4179-7.

Joe Hill-gården - Nedre Bergsgatan 28, 802 51 Gävle - 026-652641 - info@joehill.se