joehill.se

Boka visningar

Eftersom museet drivs av ideella krafter, så har vi inget öppethållande utöver sommarperioden. Men därutöver tar vi gärna emot besök av enskilda personer eller grupper som önskar besöka oss.

Skicka e-post till: info@joehill.se, för att boka in ett besök.

Välkommen!

Joe Hill-gården - Nedre Bergsgatan 28, 802 51 Gävle - 026-652641 - info@joehill.se