joehill.se
26 APRIL 2010
Söndagens (25/4) föredrag av och med David Jonstad på Joe Hillgården, blev en riktigt lyckad och intressant kväll. Utifrån sin bok Vår beskärda del redogjorde Jonstad på ett klart och koncist vis för fördelarna med ett ransoneringssystem för våra koldioxidutsläpp. När alla är med och delar och har samma kvot skapas förutsättningar för en rättvis fördelning, vilket är nödvändigt för att skapa legitimitet åt en sådan klimatomläggning. En intressant och spännande idé som man hoppas kan komma att utvecklas.
spännande och intressant blev även den diskussion söm följde på föredraget. Extra kul var att så pass många besökare hade tagit sig tid att närvara. Men miljö- oj klimatfrågan är alltjämt levande och nödvändig, vilket intresset också visade på.
Yosef
10 Oktober 2012 13:02
Hej pe5 er konstfruar! Vill bara se4ga att jag gilalr er sida och era alster. c4r ve4l inte se5 bevandrad sje4lv inom konstens ve4rld, men det behf6ver man ju e5 andra sidan inte vara heller ff6r att kunna uppskatta vackra ting =)
  • Namn *
  • E-post (visas inte)
  • Hemsida:
  • Ny kod
  • Kod *
  • Kommentar *

Joe Hill-gården - Nedre Bergsgatan 28, 802 51 Gävle - 026-652641 - info@joehill.se