joehill.se
30 NOVEMBER 2009
När författaren Vibeke Olsson berättar om sin senaste bok Sågverksungen, som utspelar sig under Sundsvallstrejken 1879, är det ett historiskt avgörande skede hon beskriver.
Söndagskvällen på Joe Hillgården, denna första advent är högintressant, då Vibeke lyckats blottlägga en tidsepok och en skärningspunkt i historien på ett ytterst levande vis.
Även om strejken, den första stora organiserade aktionen i Sverige, slutade i nederlag, vann arbetarklassen något som man kanske inte kunde se då menade Vibeke. Genom sin förmåga att organisera strejken, så skulle verkligheten för alltid vara förändrad. I kölvattnet efter strejken kom arbetarna att tas på allvar, det sociala reportaget uppstod i dagspressen och inte minst skulle kommande konflikter komma att bli hårdare.
Bokens och kvällens kanske viktigaste budskap är nog ändå, att vi inte ska glömma historien. Vi kan inte låta oss glömma bort de uppoffringar och de strider den tidiga arbetarrörelsen utkämpande. Idag när nyliberalismen med dess försök att sopa undan våra rättigheter vinner ny mark, är det rätt att minnas., men framför allt att väcka kampen till liv igen.
Tessica
20 April 2011 14:26
IJWTS wow! Why can't I think of thgins like that?
Martin
10 Oktober 2012 10:24
Hej Martin.Jeg har lavet et forslag til hdorvan du kan forbedre din tekst:14. gruppe!! Stive fingre i hverdagen er en komplicering ikke uve6sentlig!! I hverdage kunne der havde ve6ret funktionsnedse6ttelse for en person, hvilket er en medff8ring af vanskeligheder, det er handlingen for vores f8velse. I sig selv er udfordingen at kf8be simple ting, som ellers kunne havde ve6ret en simplificeret handling, nemlig at fe5 pengene i automaten, bliver problematiseret, hvis ellers op ad lommen, pengene skal!!!! Sve6re at e5bne: flasken, samme ge6lder de9t at e5bne marmeladeglas, eller snaps. Det er en genereliserende problematisering, ogse5 koserves af anden type!!! Producenterne forventer at de kan bruge deres kre6fter, men ikke nok med det, de har gigt. Ogse5 ne5r de skal e5bne deres diverse dagligdagsting er det nemmere at e5bne en computer end en tung df8r i sammenligning med digitale produkter. Det er ogse5 nemmere at skrive pe5 en computer!! Jonas-Lola-Emil-Mille-Vibeke-Martin
  • Namn *
  • E-post (visas inte)
  • Hemsida:
  • Ny kod
  • Kod *
  • Kommentar *

Joe Hill-gården - Nedre Bergsgatan 28, 802 51 Gävle - 026-652641 - info@joehill.se