joehill.se
27 NOVEMBER 2008
På årsdagen Joe Hills avrättning, den 19 november, arrangerade i år Joe Hillsällskapet tillsammans med Sveriges Fängelsemuseeum, ett mycket uppskattat föredrag om Tortyrens återkomst med Mattias Gardell.
Föredraget som hölls i Fängelsemuseets lokaler i gamla Gävleanstalten, utgick fråm Gardells nyutkomna bok, där han visar på en ideologi som legitimerar tortyren och hur USA:s regering medvetet och systematiskt sanktionerat användningen av tortyr mot verkliga eller inbillade fiender.
Vi det dryga trettiotal personer som kommit för att lyssna till Gardells lyasnde och angelägna föreläsning om tortyrens spridning över världen, fick en hel del att fundera över denna kväll.
Läs mer om boken Tortyrens återkomst

Sandro
10 Oktober 2012 18:58
Jag kan inte annat e4n he5lla m be5de dig och Gardell.Samtidigt...Jag tror det var Lena Sundstrf6m som skrev ganska bra om det i en av sina bf6cker...det he4r med humor och de fehertir me4nniskor tar sig med just argumentet "Meh...det e4r ju humor!"Hur tex Killingge4nget, som jag ff6r det mesta verkligen gillar, genom e5ren tagit sig friheten att pe5 ett ganska tufft se4tt driva med verkliga personer med argument av typen "Det e4r ju bara humor", "Vi har ju bara lite kul", "Meh...har du ingen humor" som luktar skolge5rdsbully le5nga ve4gar. Ne4r ngn attackerade Killing-ge4nget blev det dock ett je4vla liv. De5 talades det hf6gt om re4tten till integritet och privatliv.Det he4r e4r ngt Henrik Schyffert i efterhand sje4lv berf6rt och delvis bett om urse4kt ff6r i olika sammanhang.Gardell e4r ju inte heller direkt ke4nd ff6r att vara...well...bra pe5 att ta kritik riktad mot hans egen person. Vad jag ff6rsf6ker se4ga e4r ve4l, I guess, att satir behf6vs. Inget snack om saken. Men man ska alltid vara je4vligt ff6rsiktig med personangrepp och har man gett sig in i den humorformen fe5r man nog leva med att det kan komma tb och bita en i arslet. Och gf6r det ff6r i helvete med finess om det nu ska gf6ras. Jag menar...var det verkligen ngn som tyckte att Roast pe5 Berns var roligt? Det var mest pajkastning fr vad som ska ff6reste4lla svensk humorelit. Ride5, liksom.Och ff6r att dra parelleller till ngt re4tt aktuellt: "Orakad armhe5la"-debatten. Ne4r ett antal personer bf6rjade bemf6ta personangreppen och resonera med dem som delat bilden och skrivit re4tt grova grejer om personen den ff6reste4llde, svarade me5nga av dem med just argument som " Meh...le5t oss fe5 ha lite kul. Har ni ingen humor?"Och ff6resten...vem tar ne5got som ste5r i kve4llsblaskorna pe5 allvar? Snacka om humor...
  • Namn *
  • E-post (visas inte)
  • Hemsida:
  • Ny kod
  • Kod *
  • Kommentar *

Joe Hill-gården - Nedre Bergsgatan 28, 802 51 Gävle - 026-652641 - info@joehill.se